TRANSPORT, INDUSTRIE EN BOUW

Door innovatie steeds meer automatisering mogelijk

De transport, industrie en bouw zijn in Nederland afhankelijk van de economische groei van het land en de export. Ook binnen de industrie en bouw is er sprake van innovatie doordat de productie steeds meer geautomatiseerd wordt en de arbeidskosten per eenheid product afnemen. Op het gebied van ICT innovatie heeft SPIE een verbindende factor, door specialisten op locatie te stationeren kunnen wij samen met deze bedrijven ervoor zorgen dat alle IT-systemen zo optimaal mogelijk werken.