Kwaliteitskeurmerken

SPIE ICT Solutions heeft zichzelf hoge kwaliteitseisen opgelegd op het gebied van bedrijfsprocessen, milieu en personeel. Zo zijn wij in het bezit van de volgende kwaliteitskeurmerken:

ISO 27001, dit is een keurmerk wat niet elke ICT organisatie heeft. Dit is een internationale norm die aantoont dat de organisatie controle heeft over het informatiebeveiligingssysteem en waar klanten een grote waarde aan hechten.

ISO 9001, dit is een keurmerk voor de bedrijfsprocessen. Bij dit keurmerk wordt er gekeken hoe de verschillende bedrijfsprocessen zijn vastgelegd op managementniveau. Het gaat hierbij om de processen waarbij het mis kan gaan met de klant.

ISO 14001, dit is een keurmerk duurzaam ondernemen. Dit keurmerk waarborgt dat een organisatie een passend milieubeleid ontwikkeld en de uitvoering ervan waarborgt. De ‘plan-do-check-act’ cyclus is de basis voor dit milieumanagementsysteem en stelt hierbij onder andere een continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu.

OHSAS-18001, dit is een kwaliteitskeurmerk voor arbeidsomstandigheden. Medewerkers worden tijdens hun werk beïnvloed door onder meer fysieke belasting, de fysische omstandigheden en de psychosociale arbeidsbelasting. Met dit keurmerk voor het Arbo managementsysteem vindt er een continue verbetering plaats van de arbeidsomstandigheden. Hierbij worden de gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd en wordt er een plan ontwikkeld om dit vervolgens te verminderen.

VCA**, dit is een kwaliteitskeurmerk voor werken in gevaarlijke omgevingen. Dit keurmerk voor de uitvoerende medewerkers is er om de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid te identificeren en te beheersen. Tevens richt VCA** zicht op de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd.