Deurintercoms

Resultaat 1–16 van de 22 resultaten wordt getoond

 • PortaDial GSM Interface V1 NIEUW!!!

  950,00

  De GSM Interface V1 is ontworpen op basis van de Interface type 6. Het enige verschil tussen deze twee Interfaces is dat Interface type 6 via een netlijn of toestelpoort moet uitbellen en de GSM Interface V1 belt uit via een Dual-Band GSM-module (dus geen telefoonlijn nodig). Op de GSM Interface V1 kunnen maximaal 4 deurtelefoons worden aangesloten. Per deurtelefoon kan er een vrij-inspreekbare tekst weergegeven worden en kan er een telefoonnummer geprogrammeerd worden. Tevens kunnen er vier potentiaal vrije contacten geschakeld worden door op de #-toets van het gekozen telefoontoestel te drukken.

  De Interface wordt geleverd inclusief externe antenne. De GSM Interface functioneert niet zonder deze antenne.

 • PortaDial GSM NIEUW!!!

  900,00

  De PortaDial GSM is eenvoudig te installeren en te programmeren via de USB verbinding of middels een analoog toestel.
  Er is een deuropenerrelais aanwezig, dat tijdens de verbinding geactiveerd kan worden. Daarnaast kan er via het pulscontact een extern systeem aangestuurd worden, zoals bijvoorbeeld een trigger ingang op een camerasysteem.

  De PortaDial GSM is voorzien van een molestbestendige RVS frontplaat.

  Wordt geleverd inclusief externe antenne, artikelnummer 33000011.

 • PortaDial GSM-BOX GBT NIEUW!!!

  360,00

  GSM Gateway voor analoge PortaDial Interfaces.

  Door de GSM-BOX GBT toe te passen op een analoge PortaDial Interface is er geen analoge lijn naar de interface meer benodigd. Indien het niet mogelijk is om bekabeling te leggen kan het interessant zijn om een GSM-BOX GBT te monteren.

  Om de GSM Gateway te gebruiken is een SIM kaart vereist. De SIM kaart wordt niet meegeleverd.

 • PortaDial RVS opbouwrand – inbouwbak

  91,95

  RVS gestraalde inbouw- of opbouwbak voor de deurtelefoon Type 1, 1A, S01, S01-A, 9, SIP, SIP PoE en PortaVision.

 • PortaDial RVS opbouwrand – inbouwbak M01

  91,95

  Deze RVS opbouwrand kan als inbouw- of opbouwbak gebruikt worden specifiek voor de deurtelefoon Type M01.

 • PortaDial RVS opbouwrand – inbouwbak Type 1B

  109,50

  Deze RVS opbouwrand kan als inbouw- of opbouwbak gebruikt worden en is speciaal voor de deurtelefoon PortaDial 1B.

 • PortaDial Interface Type 8

  586,25

  De Interface Type 8 is ontwikkeld op basis van de Type 6. De deurtelefoon is uitgevoerd met een toetsenpaneel/keypanel. De werking is op vele manieren mogelijk en kan op verzoek van de klant speciaal aangepast worden. Ter verduidelijking wordt hier maar één versie beschreven. Als er iemand op de knop van de deurtelefoon drukt wordt er een gesproken tekst gegeven via de deurtelefoon. In deze tekst wordt verzocht om een nummer in te toetsen volgens bijgevoegd nummerplan.

  Na het nummer ingetoetst te hebben zal de Interface het nummer gaan bellen. Meestal wordt de Interface type 8 aangesloten op een toestelpoort van een centrale, zodat het nummer dat wordt ingedrukt altijd een, in de centrale aanwezig, toestelnummer is. Gaat het gebelde toestel over en neemt men die op, dan kan er een tekst worden gegeven ter identificatie dat er via de deurtelefoon wordt gebeld. Hierna is er een spreek-luisterverbinding tot stand gekomen met de deurtelefoon. Nu is het ook mogelijk om diegene binnen te laten door de deur te openen via de #-toets op uw telefoontoestel. De verbinding wordt verbroken als u de hoorn op de haak legt.

  Het is ook mogelijk om een alleen een verbinding op te bouwen met de receptioniste door op de belknop te drukken van de deurtelefoon. Het keypad dient er dan alleen maar voor om de deur met een code te kunnen openen.
  Werking Interface Type 8 in combinatie met een PortaDial Type 1C, 1D of 1E:
  Met de Interface Type 8 is het mogelijk om vanaf de deur direct een toestelnummer te bellen. Dit geschied met behulp van het toetsenbord dat zich op de deurtelefoon bevindt. Hierbij kan een toestelnummer maximaal uit 6 cijfers bestaan. Dit is de standaard Interface Type 8 werking.

  Het is ook mogelijk om, in plaats van een KEYPAD deurtelefoon, een deurtelefoon met meerdere drukknoppen op de Interface type 8 aan te sluiten. Hierbij zal de werking van het geheel iets veranderen. Men kan nu onder iedere knop een telefoonnummer van maximaal 16 cijfers programmeren. Zo kan men naar keuze van de klant een deurtelefoon toepassen met 6, 8 of 10 drukknoppen.

  Drukt een bezoeker op een van de knoppen op de deurtelefoon dan zal deze een algemene meldtekst te horen krijgen, dat er een verbinding wordt opgebouwd en dat men even geduld moet hebben. De Interface zal nu een voorgeprogrammeerd telefoonnummer bellen. Als die oproep wordt beantwoord, krijgt men daar een korte tekst te horen dat het een gesprek is van de deurtelefoon, hierna heeft men automatisch een spreek-, luisterverbinding met de bezoeker. Is het gebelde nummer in-gesprek, dan zal de bezoeker d.m.v. een algemene eindtekst te horen krijgen dat het gebelde nummer in-gesprek is en dat men het nogmaals moet proberen.
  Er is ook de mogelijkheid aanwezig om naar de Interface terug te bellen om een verbinding op te bouwen met de deurtelefoon of om de programmering te veranderen.

 • PortaDial Interface Type 6

  516,25

  De Interface Type 6 is een apparaat dat zelf een aantal ingestelde telefoonnummers belt als er iemand op de knop drukt van één van de vier aangesloten deurtelefoons. Deze nummers zijn vrij programmeerbaar. Voor iedere deurtelefoon kan er een nummerreeks geprogrammeerd worden. Als het eerste nummer in gesprek is, zal de Interface automatisch het volgende ingestelde telefoonnummer bellen.

  Er is per deurtelefoon een ingebouwd TDK-Relais aanwezig. Hiermee kan tijdens de verbinding de deur worden geopend door middel van het indrukken van de #-toets op uw telefoontoestel. De verbinding wordt verbroken door de hoorn van het toestel neer te leggen, zodat de Interface kan afschakelen middels diverse detectie-methodes. Men kan ook zelf naar de Interface toe bellen om een verbinding te krijgen met de deurtelefoon of om de telefoonnummers op afstand te kunnen programmeren.

  Als optie is de Interface eventueel uit te voeren met een dag-nachtstand. Hiervoor wordt een ingang op de Interface gecreëerd die door middel van een potentiaal-vrij contact kan worden geactiveerd.

  Deze Interface heeft 6 teksten onderverdeeld in:

  • Een algemene meldtekst, die aan de bezoeker wordt weergegeven voordat het nummer wordt gekozen.
  • Vier meldteksten, voor iedere deurtelefoon één, die aan de ontvanger wordt weergegeven zodat deze weet welke deurtelefoon actief is.
  • Een algemene meldtekst, die aan de bezoeker wordt gegeven wanneer het gebelde nummer niet beantwoord wordt. Hierin kan medegedeeld worden wat dan te doen.

  Deze zes teksten zijn vrij inspreekbaar en iedere tekst is afzonderlijk aan of uit te zetten.

  Faciliteiten:

  • Vrij programmeerbaar telefoongeheugen voor vier telefoonnummers van maximaal 19 tekens.
  • Eenvoudige programmering met een TDK-telefoontoestel.
  • Op afstand te programmeren door in te bellen op de Interface.
  • Programmeerbare pincode voor toegang na het inbellen en voor het programmeren.
  • Met vier deuropenercontacten voor 6 A met instelbare tijdsduur 0-9 seconden.
  • Zes vrij inspreekbare meldteksten.
  • Tijdsduur voor het ingedrukt houden van de belknop, voordat de Interface actief wordt.
  • Instelbare maximale verbindingstijd.
  • Volledige detectie voor bezettoon, spraak enzovoorts ten behoeve van automatisch kiezen.
  • Op afstand aan en uit te zetten.
  • Geschikt voor het kiezen naar: Tone-Only, Semadigit, Buzzers en GSM.
  • Dag- en nachtstand (als optie te leveren).

  Interface Type 6 in combinatie met een PortaDial Type 1A en 1B
  In plaats van vier deurtelefoons met 1 drukknop is het ook mogelijk om twee deurtelefoons met 2 drukknoppen of een deurtelefoon met 4 drukknoppen aan te sluiten.

  De werking zal dan als volgt zijn:
  Voor iedere drukknop kan er een telefoonnummer en identificatietekst geprogrammeerd worden. Wordt er op één van de drukknoppen gedrukt, dan zal de bezoeker de algemene welkomsttekst te horen krijgen. Deze tekst kan bijvoorbeeld luiden: “Een ogenblik geduld a.u.b. u wordt doorverbonden.”
  Tijdens deze tekst kiest de Interface al de voorgeprogrammeerde nummers. Dit kan een intern toestelnummer zijn, een extern nummer of zelfs een 06-nummer. Is het eerste nummer in gesprek, dan zal de Interface automatisch het volgende nummer bellen. Wordt er opgenomen bij het gebelde nummer, dan zal deze persoon de desbetreffende identificatietekst te horen krijgen waarna een spreek-luisterverbinding tot stand komt met de deurtelefoon. Men kan nu de deur automatisch openen door op de #-toets te drukken van het telefoontoestel om de bezoeker binnen te laten. Wil men meerdere contacten kunnen sturen tijdens deze verbinding dan is de Interface zo te programmeren dat alle vier de contacten bedient kunnen worden. Men kan deze contacten dan bedienen door respectievelijk een 1, 2, 3 of 4 te drukken op het telefoontoestel. De verbinding met de deurtelefoon kan verbroken worden door de hoorn neer te leggen, zodat de Interface afschakelt op bezettonen of een kiestoon of men kan de verbinding direct verbreken door een *-toets te drukken voordat de hoorn neergelegd wordt.

 • PortaDial Interface Type 4

  415,69

  De Interface Type 4 wordt tussen uw analoge telefoonlijn en het telefoontoestel (of PABX) aangesloten. De deurtelefoon wordt op de Interface aangesloten. Na één druk op de knop van de deurtelefoon kan er een tekst hoorbaar gemaakt worden die u zelf kunt inspreken. Tijdens deze tekst wordt een belsignaal (oproepsignaal) aan de uitgang van de Interface aangeboden. Als op deze uitgang een PABX installatie aangesloten is, zal deze binnenkomen als een netlijn-oproep. Deze oproep kan op ieder toestel worden aangenomen waarna er een spreek-luisterverbinding wordt opgebouwd tussen de telefoon en de deurtelefoon. Met de #-toets van het toestel kan de bezoeker binnen gelaten worden. Het ingebouwde TDK-Relais zal bij het zien van de #-toets een maakcontact sluiten waardoor de deuropener wordt geactiveerd. De Interface zal direct afschakelen zodra de hoorn van het telefoontoestel wordt neergelegd. Als niemand de oproep van de Interface beantwoord, zal de Interface na 10 belsignalen automatisch in de ruststand terug komen. Bent u via de aangesloten telefoonlijn in gesprek op het moment dat er aangebeld wordt dan hoort u tijdens deze verbinding een maantoon. Als u deze toon hoort kunt u het gesprek wisselen met de deurtelefoon om de bezoeker te begroeten en eventueel binnen te laten. Hierna wisselt u het gesprek weer terug naar de telefoonlijn. Uiteraard is dit ook mogelijk als u een oproep beantwoord van de deurtelefoon en tijdens deze verbinding belt er iemand naar uw telefoonlijn.

  In deze Interface kan er voor de deurtelefoonoproep een afwijkend belritme ingesteld worden. Hierdoor weet u dus of de oproep afkomstig is van de buitenlijn of van de deurtelefoon. Daarnaast kan er ook een tekst worden afgegeven ter herkenning aan de beantwoorder.
 • PortaDial Interface Type 6 SIP

  657,00

  Op de Interface Type 6 SIP kunnen maximaal 4 deurtelefoons worden aangesloten met 1 drukknop. Deze Interface werkt op basis van SIP en wordt aangesloten op uw SIP netwerk.

  De Interface heeft een telefoonnummergeheugen voor 8 telefoonnummers. Per deurtelefoon kan er een vrij in te spreken tekst weergegeven worden en kan er een nummerreeks geprogrammeerd worden welke 8 posities bevat. Per positie kan een geheugenplaats worden toegekend. Tevens kunnen er vier potentiaal vrije contacten geschakeld worden door op de “#”-toets van het gekozen telefoontoestel te drukken.

  Deze Interface werkt i.c.m. de standaard deurtelefoons!!! Deze Interface is standaard programmeerbaar middels USB, met bijbehorende PC applicatie.

  De Interface Type 6 SIP is een apparaat dat zelf een aantal ingestelde telefoonnummers belt als er iemand op de knop drukt van één van de 4 aangesloten deurtelefoons. Deze nummers zijn vrij programmeerbaar. Voor iedere deurtelefoon kan er een nummerreeks geprogrammeerd worden. Als het eerste nummer in gesprek is, zal de Interface automatisch het volgende ingestelde telefoonnummer bellen.

  Er is per deurtelefoon een ingebouwd TDK-Relais aanwezig. Hiermee kan tijdens de verbinding de deur worden geopend door middel van het indrukken van de “#”-toets op uw telefoontoestel. De verbinding wordt verbroken door de hoorn van het toestel neer te leggen, zodat de Interface kan afschakelen middels diverse detectie-methodes. Men kan ook zelf naar de Interface toe bellen om een verbinding te krijgen met de deurtelefoon of om de telefoonnummers op afstand te kunnen programmeren.

  Als optie is de Interface eventueel uit te voeren met een dag-/nachtstand. Hiervoor wordt een ingang op de Interface gecreëerd die door middel van een potentiaal-vrij contact kan worden geactiveerd.

  Deze Interface heeft 6 teksten onderverdeeld in:

  • Een algemene meldtekst, die aan de bezoeker wordt weergegeven voordat het nummer wordt gekozen.
  • Vier meldteksten, voor iedere deurtelefoon één, die aan de ontvanger wordt weergegeven zodat deze weet welke deurtelefoon actief is.
  • Een algemene meldtekst, die aan de bezoeker wordt gegeven wanneer het gebelde nummer niet beantwoord wordt. Hierin kan medegedeeld worden wat dan te doen.

  Deze zes teksten zijn vrij in te spreken en iedere tekst is afzonderlijk aan of uit te zetten.

  Faciliteiten:

  • Vrij programmeerbaar telefoongeheugen voor vier telefoonnummers van maximaal 19 tekens.
  • Eenvoudige programmering met een TDK-telefoontoestel.
  • Op afstand te programmeren door in te bellen op de Interface.
  • Programmeerbare pincode voor toegang na inbellen en voor het programmeren.
  • Met vier deuropener contacten voor 6 A met instelbare tijdsduur 0-9 seconden.
  • Zes vrij in te spreken meldteksten.
  • Tijdsduur voor het ingedrukt houden van de belknop, voordat de Interface actief wordt.
  • Instelbare maximale verbindingstijd.
  • Volledige detectie voor bezettoon, spraak etc. ten behoeve van automatisch kiezen.
  • Op afstand aan en uit te zetten.
  • Geschikt voor het kiezen naar: Tone-Only, Semadigit, Buzzers en autotelefoon.
  • Dag-/nachtstand (als optie te leveren).

  Interface Type 6 SIP in combinatie met een PortaDial Type 1A en 1B
  In plaats van vier deurtelefoons met 1 drukknop is het ook mogelijk om twee deurtelefoons met 2 drukknoppen of een deurtelefoon met 4 drukknoppen aan te sluiten.

  De werking zal dan als volgt zijn:
  Voor iedere drukknop kan er een telefoonnummer en identificatietekst geprogrammeerd worden. Wordt er op één van de drukknoppen gedrukt, dan zal de bezoeker de algemene welkomsttekst te horen krijgen. Deze tekst kan bijvoorbeeld luiden: “Een ogenblik geduld a.u.b. u wordt doorverbonden.”
  Tijdens deze tekst kiest de Interface al de voorgeprogrammeerde nummers. Dit kan een intern toestelnummer zijn, een extern nummer of zelfs een GSM-nummer. Is het eerste nummer in gesprek, dan zal de Interface automatisch het volgende nummer bellen. Wordt er opgenomen bij het gebelde nummer, dan zal deze persoon de desbetreffende identificatietekst te horen krijgen waarna een spreek-luisterverbinding tot stand komt met de deurtelefoon. Men kan nu de deur automatisch openen door op de #-toets te drukken van het telefoontoestel om de bezoeker binnen te laten. Wil men meerdere contacten kunnen sturen tijdens deze verbinding dan is de Interface zo te programmeren dat alle vier de contacten bedient kunnen worden. Men kan deze contacten dan bedienen door respectievelijk een 1, 2, 3 of 4 te drukken op het telefoontoestel. De verbinding met de deurtelefoon kan verbroken worden door de hoorn neer te leggen, zodat de Interface afschakelt op bezettonen of een kiestoon of men kan de verbinding direct verbreken door een *-toets te drukken voordat de hoorn neergelegd wordt.

  Overig:

  • Ondersteunde Protocollen: SIP 2.0, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP.
  • Ondersteunde Codecs: G.723.1 (5.3K/6.3K), G.729A/B, G.711, G.726, en G.728.
  • Programmeerbaar: Deels via een analoog toestel met voice prompt of via de webinterface.
  • Overig: Support standaard encryptie en authenticatie (DIGEST door MD5 and MD5-sess). Support Silence Suppression, VAD (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation), Line Echo Cancellation (G.168), en AGC (Automatic Gain Control). Support Caller ID/name display or block, Call waiting caller ID, Hold, Call Waiting/Flash, Call Transfer, Call Forward, in-band and out-of-band DTMF.
  • Goed getest op: NEC Aspire, Siemens Hipath 2000*, Siemens Hipath 3000*, Siemens Hipath Open Office, Aastra Matra Nexspan 4.2 Editie J, Asterisk, Televantage 8.00.5556, NEC SV8100, Mitel 3300 V.9.0, Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 9, Swyx Essential V.6.20, Avaya IP-Office, Hosted Voice VoIPro, Positron Gateway/PBX, Cisco Callmanager 8.5, Panasonic NS1000 (i.c.m. KX-UT toestellen), Avaya Communication Manager.

  Deze Interface is standaard programmeerbaar middels USB, met bijbehorende PC applicatie.

 • PortaDial Interface Type 3 SIP

  428,00

  Om de vraag naar SIP producten te kunnen beantwoorden heeft PortaDial de Interface Type 3 SIP in haar assortiment. De deurtelefoons (Type S01 of Type 1A) communiceren met de Interface Type 3 SIP op basis van het SIP protocol. De bezoeker meldt zich door op de belknop van de deurtelefoon te drukken. De Interface kiest het voorgeprogrammeerde telefoonnummer (interne toestel van de telefooncentrale, externe toestellen of GSM telefoons). Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de #-toets te drukken, of de verbinding verbreken door op de daarvoor geprogrammeerde toets te drukken. Er zal op de Interface een jumper aanwezig zijn om de Interface in de dag- of nachtstand te schakelen. Staat de Interface in de dagstand, dan zal geheugen plaats 1 gekozen worden. Staat de Interface in de nachtstand, dan zal geheugen plaats 2 gekozen worden. Verder kunt u inbellen op de Interface, waarbij de lijn automatisch door de Interface zal worden beantwoord. Na het aantal ingestelde belsignalen wordt de lijn aangenomen, er zijn nu 3 mogelijkheden:

  • Indien u de pincode in normale volgorde intoetst, bijv. * 1234 #, komt u in de programmeermode.
  • Als de instelling ‘direct verbinding’ aan staat, zal de Interface de oproep beantwoorden met 1 lange pieptoon. U heeft nu direct verbinding met de deurpost.
  • Als de instelling ‘direct verbinding’ uit staat zal de interface de oproep beantwoorden met 2 pieptonen. U dient nu eerst *4321# te toetsen voordat u verbinding heeft met de deurpost.

  Algemeen:
  Voor alle manieren van werken vindt het afschakelen op dezelfde manier plaats. Dit kan na de volgende detectiemethodes:

  • Gespreksduur: Deze is instelbaar tussen 0 en 9 minuten. Wenst men een ongelimiteerde gespreksduur dan moet men een “0″ programmeren.
  • Bezettonen: Hierbij kan men instellen of de interface na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 bezettonen afschakelt. Deze bezettonen worden door de centrale gegenereerd. Ook deze functie kan worden uitgezet.
  • Kiestoon: Deze optie wordt gebruikt bij een centrale die na het verbreken van een verbinding een kiestoon geeft.
  • Verbreekcode: Deze kan ingevoerd worden als de interface de verbinding moet verbreken na het zien van de geprogrammeerde code.
  • Verbreek na #: De Interface automatisch laten verbreken na het openen van de deur (alle DTMF code’s incl. #).
  • Deuropener code kan ingesteld worden met 1 of 2 DTMF toetsen. 1e Digit mag 0 t/m 9 of # zijn. 2e digit mag 0 t/m 9 zijn. (indien hier een # dan is de deuropener code maar 1 digit lang). Indien het 2e digit een # is dan is de deuropener code dus 1 cijferig.

  Overig:

  • Ondersteunde Protocollen: SIP 2.0, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP.
  • Ondersteunde Codecs: G.723.1 (5.3K/6.3K), G.729A/B, G.711, G.726, en G.728.
  • Programmeerbaar: Deels via een analoog toestel met voice prompt of via de webinterface.
  • Overig: Support standaard encryptie en authenticatie (DIGEST door MD5 and MD5-sess). Support Silence Suppression, VAD (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation), Line Echo Cancellation (G.168), en AGC (Automatic Gain Control). Support Caller ID/name display or block, Call waiting caller ID, Hold, Call Waiting/Flash, Call Transfer, Call Forward, in-band and out-of-band DTMF.
  • Goed getest op: NEC Aspire, Siemens Hipath 2000*, Siemens Hipath 3000*, Siemens Hipath Open Office, Aastra Matra Nexspan 4.2 Editie J, Asterisk, Televantage 8.00.5556, NEC SV8100, Mitel 3300 V.9.0, Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 9, Swyx Essential V.6.20, Avaya IP-Office, Hosted Voice VoIPro, Positron Gateway/PBX, Cisco Callmanager 8.5, Panasonic NS1000 (i.c.m. KX-UT toestellen), Avaya Communication Manager.

  Afmetingen (BxHxD): 166x89x160.

 • PortaDial Interface Type 3

  315,00

  Passief:

  Bij een passief werkende Interface type 3, zal als er op de drukknop van de deurtelefoon gedrukt wordt een huisbelinstallatie overgaan. Deze installatie kan aangesloten worden op het ‘pulscontact’ wat daarvoor aanwezig is op de Interface. Nu is het de taak van de receptie/portier om via een telefoon het toestelnummer van de deurtelefoon aan te kiezen. Er zal dan een spreek-luisterverbinding tot stand komen met de persoon aan de deurtelefoon. De verbinding wordt verbroken door de hoorn van het toestel neer te leggen, zodat de Interface kan afschakelen.

  Hotline:
  Bij een als Hotline werkende Interface type 3 zal de toestelpoort van de centrale (PABX) de functie ‘HOTLINE’ moeten kunnen ondersteunen. De functie ‘HOTLINE’ houdt in: zodra de hoorn van het toestel wordt opgenomen zal de centrale dit detecteren en een ingesteld toestelnummer of een groep van toestellen bellen. Als men nu op de knop van de deurtelefoon drukt, zal de Interface in feite niets anders doen dan ‘de hoorn opnemen’, waarna de centrale (PABX) het ingestelde toestelnummer zal gaan bellen. Na het opnemen van het toestel zal er direct een spreek-luisterverbinding tot stand komen. De verbinding wordt verbroken door de hoorn van de toestel op de haak te leggen. Het afschakelen van de Interface zal op dezelfde manier gebeuren als bij het passieve systeem.

  Zelfkiezend:
  Naast de twee functies zoals eerder beschreven kan de Interface Type 3 ook zelf een voorgeprogrammeerd nummer bellen. Er is zowel voor de dag- als nachtstand een apart telefoonnummer in te stellen. Tijdens de spreek-luisterverbinding kan de deur worden geopend door het sturen van een #-toets (DTMF-toon). De verbinding wordt verbroken door de hoorn van het toestel op de haak te leggen. Het afschakelen van de Interface zal op dezelfde manier gebeuren als bij het passieve systeem.

  Algemeen:
  Voor alle manieren van werken vindt het afschakelen op dezelfde manier plaats. Dit kan na de volgende detectiemethodes:

  • Time-out: Deze is instelbaar tussen 10 en 110 seconden. Wenst men deze functie niet te gebruiken dan kan deze ook uitgezet worden.
  • Bezettonen: Hierbij kan men instellen of de Interface na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 bezettonen afschakelt. Deze bezettonen worden door de centrale gegenereerd. Ook deze functie kan worden uitgezet.
  • Kiestoon: Deze wordt alleen gebruikt bij een centrale die na het verbreken van een verbinding tussen twee toestelpoorten een kiestoon aan de andere toestelpoort terug geeft (PHILIPS SOPHO en TsC centrales).
  • DTMF: Op sommige telefooncentrales kan de toestelpoort ingesteld worden als voicemail-poort. Als de verbinding met een dergelijke poort wordt verbroken, kan de centrale een DTMF-toon afgeven zodat de voicemail applicatie weet dat er opgelegd is. Op deze DTMF-toon kan de Interface Type 3 dus ook afschakelen. U kunt ook zelf deze DTMF-toon sturen als u de Interface direct wilt laten afschakelen.

  Afmetingen (BxHxD): 96x176x46.

 • PortaDial SIP PoE

  744,00

  De huidige telefooncentrales zijn steeds vaker IP gebaseerd en velen daarvan ondersteunen het SIP protocol. De PortaDial SIP deurtelefoon dient als een SIP cliënt op de aanwezige SIP centrale te worden aangemeld. De PortaDial SIP kan worden toegepast bij de ingang van uw bedrijfspand als toegangscontrole systeem. Verder kan deze deurtelefoon gebruikt worden om mensen toegang te verlenen bij deuren, hekwerken, poorten en slagbomen.

  De bezoeker meldt zich door op de belknop van de PortaDial SIP POE deurtelefoon te drukken.
  Het geprogrammeerde toestelnummer of ring groep wordt gekozen. De bezoeker krijgt een overgangstoon te horen. Als de gebelde de oproep beantwoord is er een spreek-, luisterverbinding. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de #-toets te drukken.

  Technische Specificaties
  * Ondersteunde audio codecs: G711A, G711U, GSM, Speex.
  * Netwerk aansluiting: 10 /100 / 1000 Mbps.
  * Ondersteunt PoE (Power over Ethernet).
  * Voeding d.m.v. DC adapter 220V 50Hz / 5V VDC-1,2A.

  Omdat SIP een gestandaardiseerd protocol is zou deze deurtelefoon op elk SIP netwerk aangemeld moeten kunnen worden.

  SIP telefooncentrales Universele toestellen met SIP Video Overige toestellen
  NEC SV8100 Huawei MC851 NEC (DT, DTL, SIP DECT)
  Siemens Unify HiPath 3000V9 Grandstream GXV3000 Siemens (Openstage Optipoint)
  Siemens Unify Openscape Office V3 / Business V1 Yealink VP530 Panasonic KX-TGP500
  Gigaset T300 P PolyCom VVX1500 Alcatel My IC phone 8082
  Avaya IP500 v2 X-Lite (Windows softphone) Alcatel Lucent 4039
  Alcatel OmniPCX Office Gigaset Maxwell 10 Panasonic KX-NT, KX-UT
  Panasonic NS1000 Acrobits softphone (Android / iPhone / iPad) PolyCom VVX500
  Panasonic NCP500 Grandstream GXV-3140 Aastra 6800i serie
  ClearVox Tiptel 3275 Aastra 6700i serie
  Asterisk Mitel 5300 serie
  Yeastar MyPBX
  Mitel MiVoice MX-ONE 5
  Mitel MiVoice Business
  Voiceworks
  My-Connect
  RoutIT
  KPN ÉÉN

  * Voor verdere specificaties neem contact op met de afdeling verkoop.
  * Staat uw systeem hier niet bij neem contact op met afdeling verkoop voor meer informatie of testmogelijkheden.

  Afmetingen:

  • Frontplaat: 109x229x33
  • Sparingsmaat: 97x195x33.
 • PortaDial SIP

  708,75

  De huidige telefooncentrales zijn steeds vaker IP gebaseerd en velen daarvan ondersteunen het SIP protocol. De PortaDial SIP deurtelefoon dient als een SIP cliënt op de aanwezige SIP centrale te worden aangemeld. De PortaDial SIP kan worden toegepast bij de ingang van uw bedrijfspand als toegangscontrole systeem. Verder kan deze deurtelefoon gebruikt worden om mensen toegang te verlenen bij deuren, hekwerken, poorten en slagbomen.

  De bezoeker meldt zich door op de belknop van de PortaDial SIP deurtelefoon te drukken.
  Het geprogrammeerde toestelnummer of ring groep wordt gekozen. De bezoeker krijgt een overgangstoon te horen. Als de gebelde de oproep beantwoord is er een spreek-, luisterverbinding. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de #-toets te drukken.

  Technische Specificaties
  * Ondersteunde audio codecs: G711A, G711U, GSM, Speex.
  * Netwerk aansluiting: 10 /100 / 1000 Mbps.
  * Voeding d.m.v. DC adapter 220V 50Hz / 5V VDC-1,2A.

  Omdat SIP een gestandaardiseerd protocol is zou deze deurtelefoon op elk SIP netwerk aangemeld moeten kunnen worden. De PortaDial SIP is getest op o.a. onderstaande systemen:

  SIP telefooncentrales Universele toestellen met SIP Video Overige toestellen
  NEC SV8100 Huawei MC851 NEC (DT, DTL, SIP DECT)
  Siemens Unify HiPath 3000V9 Grandstream GXV3000 Siemens (Openstage Optipoint)
  Siemens Unify Openscape Office V3 / Business V1 Yealink VP530 Panasonic KX-TGP500
  Gigaset T300 P PolyCom VVX1500 Alcatel My IC phone 8082
  Avaya IP500 v2 X-Lite (Windows softphone) Alcatel Lucent 4039
  Alcatel OmniPCX Office Gigaset Maxwell 10 Panasonic KX-NT, KX-UT
  Panasonic NS1000 Acrobits softphone (Android / iPhone / iPad) PolyCom VVX500
  Panasonic NCP500 Grandstream GXV-3140 Aastra 6800i serie
  ClearVox Tiptel 3275 Aastra 6700i serie
  Asterisk Mitel 5300 serie
  Yeastar MyPBX
  Mitel MiVoice MX-ONE 5
  Mitel MiVoice Business
  Voiceworks
  My-Connect
  RoutIT
  KPN ÉÉN

  * Voor verdere specificaties neem contact op met de afdeling verkoop.
  * Staat uw systeem hier niet bij neem contact op met afdeling verkoop voor meer informatie of testmogelijkheden.

  Afmetingen (BxHxD):

  • Frontplaat: 109x229x33
  • Sparingsmaat: 97x195x33

   

 • PortaDial Type 1E

  787,50

  De deurtelefoon met tien drukknoppen heeft dezelfde kwaliteiten als de PortaDial Type 1. Deze deurtelefoon wordt met twee CAT-5 kabels aangesloten en kan worden toegepast op de volgende Interface:

  • Interface Type 8

  Standaard wordt de deurtelefoon als inbouw model geleverd. Door er een waterdichte RVS Opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Deze waterdichte opbouwrand wordt vaak ook gebruikt als inbouwbak in een buitenmuur. Hierdoor heeft een aannemer altijd de juiste maat en kan de deurtelefoon er op een later tijdstip zonder problemen in afgemonteerd worden.

  Afmetingen (BxHxD):

  • Frontplaat: 120,9x420x33
  • Sparingsmaat: 98x395x33
  • Als de opbouwrand als inbouwbak gebruikt wordt is de sparingsmaat: 125,4x425x46.
 • PortaDial type 1D

  678,00

  De deurtelefoon met acht drukknoppen heeft dezelfde kwaliteiten als de PortaDial Type 1. Deze deurtelefoon wordt met twee CAT-5 kabels aangesloten en kan worden toegepast op de volgende Interface:

  • Interface Type 8

  Standaard wordt de deurtelefoon als inbouw model geleverd. Door er een waterdichte RVS Opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Deze waterdichte opbouwrand wordt vaak ook gebruikt als inbouwbak in een buitenmuur. Hierdoor heeft een aannemer altijd de juiste maat en kan de deurtelefoon er op een later tijdstip zonder problemen in afgemonteerd worden.

  Afmetingen (BxHxD):

  • Frontplaat: 120,9x420x.33
  • Sparingsmaat: 98x395x33
  • Als de opbouwrand als inbouwbak gebruikt wordt is de sparingsmaat: 125,4x425x46.